Tak macie postępować : w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca… 2 Krn 19, 9

Chwasty też ...

Reklamy