O jakóżeś piękna, przyjaciółko moja! o jakóżeś piękna! oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Pnp 4,1

To z biblijnej Pieśni nad pieśniami w przekładzie Jakuba Wujka. Kim jest tajemnicza Przyjaciółka? Jest bardzo wiele interpretacji. Dla mnie to także opis ludzkiej duszy, albo jak kto woli jaźni czy świadomości. To co się najbardziej narzuca w starożytnej pieśni – Przyjaciółka jest pełna tęsknoty za ukochanym.

Reklama