Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych,co będą potem Koh1,11

Czasami mam wrażenie, że nasza pamięć jest jak stary antykwariat. Pełno tam niepotrzebnych rupieci. Zalegających miejsce obrazów. Zresztą sama nazwa od łac. antiquarius oznacza osobę zajmująca się starożytnościami. I nagle ni stąd ni zowąd jakiś przedmiot okazuje się potrzebny, chciany