Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone Syr 20, 13

Ostatnia lekcja muzyki. Brzmi jak tytuł filmu:-) Córka skończyła edukację muzyczną. Rozdanie świadectw, dyplomów… Symboliczne kwiaty. Pani K. jest wyjątkową nauczycielką. Wymagającą od siebie i innych. Ale jednocześnie bardzo troskliwą. Taki nauczyciel starej daty, którego młodzież ogromnie szanuje. Kiedyś mówiono o takich ludziach - autorytet.