… wprowadził go w ciemne chmury i twarzą w twarz, dał mu przykazania, prawo życia i wiedzy… Syr 45, 5

Szare niebo. Jadę do pracy w ciemności i wracam w ciemności. Szwarcwald stał się jeszcze ciemniejszy. Las złowieszczo przygląda mi się z pagórków. Nawet za krótkiego dnia szare chmury zasnuły horyzont i słońce nie może się przebić. Może dlatego tak pesymistyczne brzmią moje ostatnie wpisy. Jaskinia. Wymiar cienia. Ludzka małoduszność.

Reklama

..umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca Ef 4,18

Nowy człowiek. Każdy chce być coraz lepszy, każdy chce się rozwijać. Uczymy się języków, jeździmy na szkolenia. W ten sposób wyraża się nasze spełnienie… Ale czy rozwijamy się w pełni jako człowiek? Czy to rozwój przebiegający na wszystkich płaszczyznach czy rozwijamy się tylko w określony sposób?

… rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli… Iz 58, 6

Gdy Platon w swoim Państwie pisał o alegorii jaskini, zamieścił również obraz człowieka, który wyzwolił się z odwiecznych kajdan i wyszedł na zewnątrz. Na próżno. Błądził po omacku po świecie idei, ale żyjąc przez wieki w jaskini, nie dał rady i stracił orientację. Wrócił do swoich towarzyszy niedoli i począł opowiadać o cudownym zewnętrznym świecie poza jaskinią